TOPlist

Czech Field Target

(Česká sklopka)

 

Závody se střílí mezi přáteli, a proto základní filosofií je bezpečnost, zábava, dobrovolnost a ochota nezištně pomáhat ostatním. Sklopky staví všichni, uklízejí taky všichni. Proto se ani nevybírá žádné startovné s výjimkou skládání se na případný nájem prostoru.


 

Každý účastník je povinen dodržovat elementární bezpečnostní pravidla.
Česká varianta Field Targetu vznikla jako mix FT a HFT a jako pokus o kombinaci toho nejlepšího z obou sportů.
Sledovali jsme především dva cíle - usnadnit střelci zásah terče a usnadnit organizátorům (tedy majitelům sklopek a všem pomocníkům) stavbu střelecké dráhy.
Před vlastním začátkem závodu obdrží účastník střeleckou kartičku a je zapsán do startovní listiny.
Na každém stanovišti se nachází vždy dva terče (sklopky).
Na každý terč se střílí vždy jen jedna rána.
Výkon zbraní je omezen na energii 16 joule.


 

Z HFT jsme převzali počítání zásahů (položení sklopky - 2 body, cinknutí - 1 bod, minela - 0 bodů). Má to jediný důvod, a to ten, že pro začátečníky a méně zkušené střelce pak výsledek na kartičce vypadá mnohem radostněji, než kdyby se počítalo systémem padla/nepadla. Dosažené body si každý sám zapisuje do střelecké kartičky, kde také sám po poslední ráně výsledek sečte, kartičku odevzdá a výsledek zapíše do výsledkové listiny. Správnost zápisu bodů a jejich správný součet je otázkou cti každého střelce.

Dále používáme stejný způsob jak udržet závodníka na střeleckém palpostu, tedy dotyk kolíku nebo očíslovaného objektu jakoukoliv částí těla nebo zbraně. Tento způsob je výrazně méně náročnější pro stavitele dráhy, protože místo složitého vymezování páskami stačí zapíchnout do země kolík nebo připíchnout číslo na strom a stanoviště je tím jednoznačně určeno.


 

Střelecká poloha je libovolná může se ležet, sedět, klečet i stát. Zbraň může být libovolně držena i opřena o jakýkoliv objekt, který je v dosahu (typicky strom, pařez, větev). Dvojnožky (bipody, harris) nebo jiné závodníkem nesené opory jsou ovšem zakázány.


 

Obvykle se na dráhu vyráží ve dvojicích, kdy na stanovišti jeden střílí a druhý dbá na dodržování bezpečnosti střelby, především sleduje, jestli se do prostoru terčů neblíží nějaká cizí osoba. V případě, že účastníci jdou ve trojici nebo čtveřici, tak kolegiálně pouštějí před sebe rychlejší střelce.


 

Z FT jsme převzali možnost v průběhu závodu nastavovat střeleckou optiku. To znamená, že závodník má možnost kdykoliv korigovat bod zásahu pomocí korekčních točítek nebo nastavovat korekci paralaxy podle vzdálenosti (nebo pomocí korekce paralaxy vzdálenost měřit). Laserové dálkoměry jsou zakázány.

(autor: Kubajzz)

zpět