TOPlist

Pravidla Czech Field Target

(Česká sklopka)

 

Pravidla Českého FT vycházejí z kombinace pravidel FT a HFT. Jsou volně upraveny podle našich podmínek a požadavků.

 1. Základním pravidlem je Bezpečnost. Každý účastník závodu je povinen dodržovat základní bezpečnostní pravidla pro zacházení se zbraněmi. Je zakázáno mířit na jakoukoliv osobu a to i nenabitou zbraní. Mezi stanovišti se závodníci přemisťují vždy s nenabitou zbraní (bez diabolky v hlavni). Účastník soutěže je povinen se před každým výstřelem přesvědčit, zda se v prostoru střelby nenachází jakákoliv osoba. Pokud závodník v prostoru střelby zjistí cizí osobu nebo jakékoliv jiné nebezpečí je povinen zastavit střelbu a voláním upozornit i účastníky v ostatních skupinách, kteří jsou povinni uposlechnout výzvy k zastavení střelby. Kdokoliv z účastníků závodu má právo i povinnost zastavit závod, pokud zjistí skutečnosti, které by mohly vést ke zranění osoby nebo poškození cizího majetku a ostatní účastníci jsou povinni ho poslechnout.

 2. Každý účastník se závodu účastní na vlastní zodpovědnost a na vlastní nebezpečí.

 3. Závod se přerušuje voláním nebo zapískáním na píšťalku. Na jedno zapískání je závodník povinen zastavit střelbu. Po dvojím zapískání může dále pokračovat v závodu.

 4. Je zakázáno chodit do prostoru mezi kolíkem a sklopkou bez toho, aby byl přerušen závod.

 5. Výkon zbraní je omezen zákonným limitem do 16J.

 6. Závodu se mohou účastnit osoby starší 18 let. Mladší osoby pouze pod dohledem rodičů.

 7. Závod se střílí na plechové padací terče stavěné provázkem.

 8. Terč si vždy staví zatažením za provázek střelec, který je právě na řadě se střelbou.

 9. Na každý terč se střílí vždy jen 1 rána.

 10. Střelecká pozice je libovolná. Střelec na stanovišti se musí dotýkat jakoukoliv částí těla nebo zbraně kolíku nebo objektu označeného číslem stanoviště.

 11. Střelec může použít jako oporu pro zbraň jakýkoliv objekt nebo věc nacházející se přirozeně na stanovišti. Bipody (Harris atd.) nebo jakékoliv nesené předměty jsou jako opora zakázány.

 12. Každý účastník je povinen se zapsat před závodem do výsledkové listiny a na základě zápisu se účastníci rozdělí do skupin, kde obdrží střeleckou kartu, do které zapisuje dosažené body.

 13. Body do kartičky zapisuje střelci vždy kolega, který je s ním ve skupině. Boduje se tímto způsobem: položení sklopky 2 body, cinknutí 1 bod, minutí 0 bodů.

 14.  Po odstřílení všech terčů je každý účastník povinen sečíst celkový počet dosažených bodů a zapsat jej do výsledkové listiny. Správnost uvedených údajů a správný součet bodů je otázkou cti každého účastníka.

 15. Používat se mohou optiky libovolného typu. Jakákoliv manipulace s optikou během závodu je dovolena.

 16. Laserové dálkoměry jsou zakázány. Laserové zaměřovače jsou zakázány.

 17. V případě rovnosti bodů na prvních třech místech rozhoduje o pořadí rozstřel.

 

zpět